Arbetsvagnar

Flyttbara lokaler är effektiva, men vad menar man när man talar om flyttbara lokaler? Jo, bodar, moduler och vagnar. Här ger vi en överblick av de olika sorters arbetsvagnar som finns och hur de kan användas.

Olika sorters bodar

Det som är bra med flyttbara lokaler är att de anpassas helt efter kundernas behov. För att inte tala om att standarden är lika hög och god som i mer permanenta lokaler. Det är viktigt för att kunderna ska trivas.

Energibodar är till för att hjälpa en att minska på elkostnaderna på exempelvis bygget. De flesta nya bodmodellerna uppfyller alla de höga kraven som ställs, då energibesparing och en god arbetsmiljö är prioriteringen när det gäller bodarna som hyrs ut. Energibodar brukar komma med treglasfönster, närvarostyrd belysning, ventilation som har värmeåtervinning, fuktsensor på torkskåpen, samt bra isolering. Dessutom så finns det även vissa energibodar där temperaturen sänks under natten.

Olika sorters moduler

Andra flyttbara lokaler som går att hyra är moduler, oavsett om de är lokalmoduler eller bostadsmoduler. På bara några timmar så kan man ha en färdig lokal att flytta in i. De är både lätta att flytta och bekväma att vistas i. Flera moduler kan självklart kopplas ihop hur lätt som helst, så är man inte nöjd med storleken så är det bara att fixa det! Det viktiga är som sagt att kunden ska bli nöjd.

När det kommer till arbetsvagnar så är de även lätta att flytta, och just därför är de väldigt bra och effektiva när det talas om korttidsprojekt. Då kan man lätt och smidigt flytta personalutrymmen om det skulle önskas under arbetets gång. Man kan hyra arbetsvagnar med toalett och dusch om man nu skulle ha behov av det. Alternativen är många, så välj den arbetsvagn som passar dina behov.