Termotransport

Termotransport med lastbil innebär att lastbilen utrustas med kyl- eller frysaggregat för att upprätthålla en viss temperatur hos frakten. Ett mätinstrument kallat temperaturskrivare registrerar och dokumenterar temperaturen under hela färden. Termotransporter har en anrik historia; världens första mekaniskt kylda lastbil var en glassbil som togs i bruk första gången 1925. De sektorer som använder sig av termotransporter är främst livsmedelsindustrin, färgindustrin och läkemedelsindustrin.

termotransport

Regelverk för termotransporter

Det finns en del regelverk att förhålla sig till vid termotransport med lastbil. HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points är ett sådant system som syftar till kartläggning och bedömning av faror inom livsmedelsproduktion. Målet är att alltid erbjuda ett för konsumenten säkert livsmedel. Att följa HACCP är ett krav för samtliga företag verkande inom EU. Ytterligare ett system av stadgar som ej är obligatoriska att följa, men som är en extra kvalitetsmärkning, är BRC, British Retail Consortium; särskilt aktuell är paragraf 4.12 som beskriver villkor för livsmedel och till dessa relaterade transporter.

Finns många tillvalstjänster

Vid beställning av termotransport via en speditions-/logistikfirma finns ofta en del tillvalstjänster att tillgå. Bland dessa kan nämnas avemballering, omplockning och sortering av gods, olika betalningslösningar, försäkring för varorna och för utrikes gående varor administration av export-/importsändningar och tjänster som kräver förtullning.

Olika typer av kyltransporter

Kyltransporter innebär att varan hålls vid +2°C till +8°C; frystransporter utförs under ned till -18°C. Värmetransporter kan vara aktuellt för exempelvis grönsaker då deras struktur förstörs under kyla och de blir osäljbara. Kylsystemet i frystransporter finns i olika varianter, bland dessa kan nämnas kylning med hjälp av isblock, mekaniskt fryssystem drivet av en liten dieselmotor eller koldioxidkylning (där koldioxiden är i form av torr is eller vätska). Forskning pågår med att driva kylsystemet med bränsleceller, som används i fordon för att driva andra system än själva motorn.