Pallkragar – ett skydd för lasten

Pallkragar används för det mesta som ett komplement till en lastpall. Avsikten är att pallkragen ska fungera som skydd för lasten som lagts på pallen, t.ex. från påkörning av truckar. En annan funktion av pallkragen är dock att man försäkrar sig om att man på ett maximalt sätt utnyttjar utrymmet på lastpallen.

En lastpall kan ha ytdimensioner på upp till 800x 1200 mm. Pallkragar är då självfallet anpassade till lastpallens storlek så att man kan använda lämpliga dimensioner.

pallkragar

Pallkragar är för det mesta tillverkade av trä. De kan också fås i aluminium och plast. De kan köpas nya eller begagnade. Tillgången till begagnade kragar är dock begränsad jämfört med om man köper dem nya.

Utseendet på en pallkrage kan variera men vanligen är den utformad så att de kan staplas på varandra och fästas sinsemellan och gentemot lastpallen. Många gånger är de också försedda med gångjärn i hörnen så att de lätt kan vikas ihop och stuvas undan. På så sätt spara man lagringsutrymme.

En lastpall har en maxvikt angiven för varje typ av pall. Om man vill frakta varor med stor volym men liten vikt per volymenhet kan man alltså välja mellan att använda en kraftigare lastpall och förse den med flera pallkragar eller ha flera, vekare modeller av pallar som drar färre kragar. Detta är givetvis något som såväl transportörer som befraktare av varor som regelbundet körs har klart för sig.

Lastpallar och pallkragar utgör en marginalkostnad för alla parter som man helst vill reducera så mycket som möjligt. Konkurrensen på marknaden för lastpallar och pallkragar är också mycket hård och endast de som kan utnyttja stordriftsfördelar av olika slag har en möjlighet att överleva på marknaden.

Ett sätt att komma tillrätta med konkurrensproblemet har varit att söka nya användningsområden för pallkragar. Det på senare år uppblommande odlingsintresset har gjort att man funnit en ny marknad.