Spedition/transport

Spedition inbegriper organisation av godstransport, med allt vad det innebär. En speditör ansvarar därmed för att säkerställa att en vara transporteras mellan två punkter. Det inbegriper även tillhandahållande av lastbilar och all dokumentation, till exempel transportförsäkring och fraktsedlar, samt eventuell lagring av gods. Begreppet är närbesläktat med logistik, men logistik innebär en vidare syn på transportkedjan och omfattar även planering av informations- och materialflöden från tillverkning till slutlig konsumtion.

spedition

Transportera gods med lastbil

Transport med lastbil är i Sverige det vanligaste sättet att transportera gods. Här går det att skilja mellan två olika typer av transporter: åkeritrafik och firmabilstrafik. Åkeritrafik innebär att en firma (ett åkeri) äger en flotta lastbilar, vars transporttjänster sedan hyrs ut åt andra företag. Det kan handla om att köra gods eller hämta upp t.ex. en container med avfall. Firmabilstrafik är då ett företag äger en lastbil och nyttjar denna för transporter och ärenden enbart åt företaget i fråga. I de flesta fall rör det sig om kortare transporter än vid åkeritrafik. Fundins olja tillhandahåller kvalitativ diesel i Jönköping.

Fördelen med lastbil

Den största fördelen med att välja lastbil som transportsätt framför andra fordonstyper är att varorna går direkt från företaget ut till kunderna utan att några andra parter behöver involveras. Det är även ett mångfacetterat medel då det kan användas till de flesta typer av varor, även de som kräver särskild temperatur under transporten (termotransporter). Med hjälp av lastbilstransporter går det att nå ut direkt till fler delar av landet än till exempel vid tågtransport eller flygtransport. Frekvensen på lastbilstransporter är hög och väntetiden relativt kort från beställning till leverans.

Gällande miljöpåverkan kan denna reduceras genom lastoptimering, det vill säga att köra lastbilar med full last. Det finns även biosyntetiska drivmedel för lastbilar som ger lägre miljöpåverkan än diesel; forskning pågår för fullt inom detta område. Teknik finns för att elektrifiera vägar på samma sätt som järnvägar och därmed kunna köra lastbilar på elektricitet – något som dessutom skulle vara billigare än att utvidga järnvägsnätet.