Truckar

En truck är ett motordrivet fordon som används till att lasta och lossa tunga saker. Trucken är oftast utrustad med en gaffelliknande lyftanordning som kan hjälpa föraren att placera sin last uppe på höga höjder som annars skulle vara svåra att nå. Anledningen till att lyftanordningen har en gaffelliknande form är för att den ska kunna lyfta upp de lastpallar som lasten ofta står på. Beroende på vilket slags arbete som ska utföras med trucken så finns det ett stort utbud av redskap som kan monteras på lyftvagnen.

Gaffeltruck

Användning av truckar på lager

På exempelvis ett lager där stora mängder av gods körs varje dag behövs mycket plats för förvaring. Detta kan lösas genom att förvara godset på höjden. För att underlätta arbetet av detta så är en truck ett perfekt hjälpmedel. Du kan snabbt förflytta saker mellan lagrets olika delar och lyftanordningen kan hjälpa dig att stapla dem ovanpå varandra. Det är viktigt att vara medveten om att olyckor relaterade till truckar inte är ovanligt och platser som lager är en av de arbetsplatser som är mest drabbade. Det är därför obligatoriskt att ha genomgått en truckförarutbildning och ha dokumenterade kunskaper om ämnet för att få köra truck. Att en sådan utbildning genomförs är arbetsgivarens ansvar.

Truckar för olika behov

En truck ska självklart klara av tunga vikter. Det finns truckar som klarar av några hundra kilon och andra som klarar av flera tusentals kilon. Var medveten om vad din truck ska användas till för att på så sätt använda en som passar ditt företags behov. Idag finns dessutom möjligheten att hyra truckar istället för att köpa dem. Många ser detta som en fördel då uthyrningsföretaget är de som har hand om allting som har med truckarna att göra och de kan hjälpa dig att förstå vilken truck du behöver för att utföra ditt arbete på rätt sätt.