Bilvård på olika nivåer

Att ta hand om och vårda sin bil är viktigt, vare sig man har ett arbetsfordon eller en helt vanlig personbil. Det finns olika nivåer av bilvård och för att göra det enkelt kan man dela in den i utvändiga och invändiga ingrepp.

Utvändig bilvård

Alla typer av fordon behöver bilvård för att skicket ska bevaras – det gäller både lastbilar och andra arbetsfordon lika väl som personbilar. Dom flesta unnar sin bil en biltvätt då och då men det kanske inte är lika många som ägnar sig åt polering och lackskydd, för att nämna några exempel på utvändig bilvård. Utvändig bilvård är framförallt viktigt för att slippa rostangrepp – som med tiden kan bli både stora och besvärande om man inte åtgärdar.

Invändig bilvård

Precis som att man ibland behöver genomföra bilvård för personbilar utvändigt så behöver man givetvis ibland göra rent på insidan. Det påverkar förvisso inte bilens funktion men däremot behöver man ha en välskött insida för att bilen inte ska tappa onödigt mycket i värde. Under kategorin bilvård kan man egentligen klämma in hur mycket som helst – allt som vårdar bilen. Det gör ju en service också, även om det inte syns med blotta ögat.